Wat te doen bij een faillissement?

Als je werkgever failliet gaat, wordt een curator aangesteld. Deze kan je ontslaan, maar kan ook een overnemer voor het bedrijf zoeken om een doorstart mogelijk te maken. 

Word je failliet bedrijf overgenomen? Dan behoud je in principe je arbeidsvoorwaarden. Een nieuwe werkgever moet je dus hetzelfde loon betalen en je moet geen nieuw contract tekenen. Schuift de overnemer toch een nieuw contract onder je neus? Spring dan eerst binnen bij het ABVV met dit contract voor je het tekent!

Bij ontslag na een faillissement heb je dezelfde rechten als bij een gewoon ontslag, maar kan je nog een extra sluitingsvergoeding bekomen. 

Vaak heb je bij een faillissement nog geld tegoed van je werkgever. Bij het ABVV helpen we je met het indienen van een dossier bij het FSO (Fonds voor Sluiting van Ondernemingen)/FFE (Fonds de Fermeture des Entreprises). Tot een bepaald bedrag (soms tot 25.000 euro) garandeert dit fonds je achterstallig loon. Op die manier zorgen we dat je als werknemer niet dubbel gestraft wordt bij een faillissement! 

Dreigt een faillissement in je bedrijf? Vaak is het van belang een bewijs te hebben van je overuren of andere onkosten die je van je werkgever nog moet krijgen. Neem dan zeker contact op met het ABVV, dan ben je goed voorbereid!