Heb jij recht op het Vlaams Opleidingsverlof?

Vanaf 1 september 2019 gaat het Betaald eductief verlof in Vlaanderen door het leven als het Vlaams Opleidingsverlof. In 2018 maakte slechts 1,9 procent van de Belgische werknemers gebruik van het betaald educatief verlof. Een systeem dat nochtans heel wat mogelijkheden biedt.

Terwijl onze kinderen terug op de schoolbanken plaatsnemen, trekken ook sommige werknemers opnieuw naar school, voor een opleiding in het kader van het betaald educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof. Dit systeem biedt de mogelijkheid een groot aantal uren verlof te nemen om een opleiding te volgen zonder loonverlies. Uit cijfers blijkt dat echter weinig werknemers ervan gebruik maken. 

Steeds minder werknemers nemen betaald educatief verlof op. In 2018 deed slechts 1,9 procent van alle werknemers een beroep op het systeem. Nochtans biedt het heel wat voordelen. 

Het betaald educatief verlof laat toe om een erkende opleiding te volgen en tegelijk je normale loon te blijven ontvangen. Elke werknemer in de privé-sector heeft er recht op. Wie niet voltijds werkt moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  

Er zijn twee soorten opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof: beroepsopleidingen en algemene opleidingen. Het is niet noodzakelijk dat ze verband houden met het werk. Ze moeten minstens 32 uur duren. Naargelang de gekozen opleiding beschikte je over 80 tot 180 uur verlof. Vanaf 1 september 2019 gaat het om een maximum van 125 uren verlof.

In de praktijk: 

  • Nadat de werknemer zijn opleiding gekozen heeft, bezorgt hij het bewijs van inschrijving aan de werkgever en deelt hij de data mee dat hij voorziet afwezig te zijn. De planning van het verlof gebeurt in overleg met de werkgever. 
  • Alle aanvragen voor verlof moeten ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar ingediend worden.  
  • De werknemer moet bewijzen dat hij de lessen volgt via een getuigschrift van nauwgezetheid dat hij na elk trimester aan de werkgever bezorgt.

De nieuwe regelgeving in Vlaanderen

Overgangsmaatregelen in Vlaanderen

De oude regelgeving in Vlaanderen

De regelgeving in Brussel