Psycho-sociale risico's nemen toe, maar welk syndicaal antwoord?

Gezondheidsklachten, stress, burn-outs, ziekteverzuim ... er is toenemende aandacht voor tal van fysieke en mentale problemen die men gaandeweg "psycho-sociale risico's" is gaan noemen.

Als bijvoorbeeld 1 op 2 Vlamingen hun werk niet langer werkbaar vinden door stress, hoe moet een vakbond hiermee omgaan en wat is nu het syndicaal, collectief antwoord op deze problemen?

De Algemene Centrale - ABVV wijdde er voor haar militanten een hele studiedag aan. Onder meer een voormalig arbeidsgeneesheer, een psycholoog en een socioloog gaven er elk hun visie.