Arbeidsrechten in Palestina: Europa gaat niet vrijuit

Het ging nooit eerder zo slecht met de werkloosheid en de werkomstandigheden van de Palestijnse bevolking. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europees vakbondsnetwerk voor gerechtigheid in Palestina (ETUN), waarvan de Algemene Centrale -ABVV deel uitmaakt. Hoofdoorzaak is de politiek van de Israëlische bezetter, maar ook de Europese Unie ontloopt haar verantwoordelijkheid. 

Het rapport toont aan hoe Israël door een repressief economisch en militair beleid de ontwikkeling van de Palestijnse economie onmogelijk maakt, en steeds meer Palestijnen in de werkloosheid en armoede duwt. De Gazastrook wordt in 2020 zo goed als onleefbaar, zo zeggen de Verenigde Naties. Israël blijft land van Palestijnen innemen om nederzettingen te bouwen die illegaal zijn onder het internationaal recht. Dit beperkt in hoge mate de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking. In de Westelijke Jordaanoever zijn er  maar liefst 157 checkpoints én de 740 km lange scheidingsmuur.

Israël verbiedt ook de import van producten die essentieel zijn voor de Palestijnse industrie. Daarnaast controleert Israël het belastingsysteem, en heft onder meer hoge taxen op de lonen van Palestijnen die in Israël werken. Ook kunnen de Palestijnen hun eigen infrastructuur (zoals elektriciteit, water, telecommunicatie…) niet ontwikkelen. Gevolg is een systematische afbouw van de Palestijnse economie en landbouw.

Illegale nederzettingen

Dat alles heeft zware gevolgen voor de Palestijnse bevolking. In Gaza -waar de economie bijna volledig is ingestort- is nu bijna de helft van de actieve bevolking werkloos. Meer en meer Palestijnen moeten in Israël of in de illegale nederzettingen gaan werken om te overleven: in 2018 waren dat er ongeveer 131.000.

Vaak werken ze in de bouwsector, waar ze een stuk minder betaald worden dan Israëlische werkkrachten en niet dezelfde rechten hebben. Palestijnse vakbonden worden er geweerd.  Om legaal de checkpoints te kunnen oversteken moeten Palestijnse werknemers een werkvergunning hebben waarvoor de prijs hoog kan oplopen. En door de hoge wachttijd aan de checkpoints kan een werkdag oplopen tot 16 uur. Zo’n 28.000 arbeiders hebben bovendien geen vergunning en moeten illegaal de grens over met alle gevaren van dien. Vaak blijven ze maanden van huis weg en leven ondergedoken in erbarmelijke omstandigheden, uitgebuit door hun werkgevers.

EU schendt internationaal recht

Het rapport werd voorgesteld in het Europees Parlement omdat de EU en de lidstaten een belangrijke rol hebben. Het kan niet dat de Europese Unie staten die internationale wetten en mensenrechten schenden, hierbij helpt en ondersteunt. Toch gebeurt dit in de praktijk. De EU heeft met Israël het een associatieakkoord (AA) afgesloten dat Israël een bevoorrechte toegang geeft tot de Europese markt en tot allerlei EU programma’s en projecten. Met deze en andere maatregelen steunt ze Israël en zijn economie ten koste van de Palestijnse bevolking.

Samen met andere Europese vakbonden roepen we de EU dan ook op om het AA op te zeggen, totdat Israël de rechten van Palestijnen respecteert. Ook vragen we onder meer dat Israëlische bedrijven en organisaties die banden hebben met de militaire industrie in Israël uitgesloten worden van Europese projecten en fondsen. Als vakbonden blijven wij ondertussen in verschillende landen campagne voeren en druk uitvoeren op overheden en bedrijven om de mensenrechten in Palestina te respecteren.