Dossier: Prettige vakantie 2021

Het vakantieseizoen komt er eindelijk aan. Het moment om wat te ontspannen in dit wel heel bijzonder jaar.

Ben je tijdelijk werkloos geweest in 2020? Goed nieuws: tijdelijke werkloosheid corona 2020 telt mee in de berekening van je vakantiedagen en je vakantiegeld voor 2021.


Bediende? 

Recht op twee verlofdagen per gepresteerde maand in 2020.
Deeltijdse werknemers: aantal dagen pro rata berekend.

Welk bedrag?
  • Het enkelvoudige vakantiegeld: je gewone loon wanneer je verlof neemt.
  • Het dubbele vakantiegeld: een supplement bovenop je gewone loon (meestal betaald in mei of juni). Het bedraagt 92% van het maandelijkse brutoloon.

Arbeider?

Recht op vier weken betaald verlof in 2021 voor zij die het hele jaar 2020 gewerkt hebben.  
Voltijdse werknemers:
- in een vijfdagenweek = 20 dagen betaalde vakantie.
- in een zesdagenweek = 24 dagen betaalde vakantie.
Deeltijdse werknemers: aantal dagen pro rata berekend (bv.: 3 dagen/week gewerkt = 12 dagen betaalde vakantie).

Welk bedrag?
  • Het enkelvoudige vakantiegeld: je gewone loon voor je vakantiedagen.
  • Het dubbele vakantiegeld: een supplement bovenop je gewone brutoloon.

Het enkel en dubbel vakantiegeld wordt samen uitbetaald.

Je vakantiegeld (enkel en dubbel) wordt berekend op basis van je totale brutoloon van 2020. Dat bedrag vermenigvuldig je eerst met 1,08. Daarna neem je 15,38% ervan. De RSZ en belastingen gaan daar nog vanaf.


Betaling uitsluitend via overschrijving

Het vakantiegeld wordt tussen 2 mei en 30 juni door de vakantiekas -waarbij je werkgever aangesloten is- betaald. Je kan je dossier en het bedrag dat je zal ontvangen op www.rjv.fgov.be raadplegen.

Het vakantiegeld wordt via overschrijving betaald. Contacteer 026 27 97 60 -keuze 2- bij wijzigingen. 

Test je kennis van je recht op vakantie aan de hand van deze korte quiz. Succes!

 

 

Kom alles te weten over je rechten inzake vakantie in ons dossier.