Sectorale onderhandelingen

In deze periode gaan de sectorale onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden van start. Deze nieuwe cao’s worden vastgelegd voor 2019 en 2020. Eerst bepalen de delegees de prioriteiten en de behoeften voor de sector, op het vlak van lonen en arbeidsvoorwaarden. Daarna stellen ze een eisenbundel op met de hulp van hun regionale afdeling. Daarna komen delegees uit alle afdelingen samen tijdens een syndicale raad om gezamenlijk te beslissen.

In bijna alle sectoren doet men er alles aan om gezamenlijke eisen op te stellen met de andere vakbonden. Op die manier staan de vakbonden sterker. Daarna gaan dan de onderhandelingen met de werkgevers van start.  Wordt er een akkoord bereikt dan komt de syndicale raad opnieuw samen, zodat de delegees hun stem kunnen uitbrengen over het uiteindelijke resultaat. Wordt dit aanvaard, dan  is er een akkoord dat zal omgezet worden in een nieuwe cao. Maar het spreekt voor zich dat wanneer de werkgevers onvoldoende tegemoet komen aan onze legitieme eisen, er acties kunnen volgen. 

Procedure

Belangen deze onderhandelingen mij aan? Wat wordt er beslist en door wie?

Belangt het mij aan?

Ja, want de delegees maken een eisenbundel op voor elke sector, ook voor de jouwe. Samen bepalen ze de prioriteiten en de behoeften voor de sector, op het vlak van lonen en arbeidsvoorwaarden. Zij kennen zowel de bezorgdheden van de arbeiders als de economische realiteit van hun sector.

De delegees aan zet

De delegees stellen dus een eisenbundel op met de hulp van hun regionale afdeling. Daarna komen delegees uit alle afdelingen samen tijdens een syndicale raad om gezamenlijk te beslissen. In bijna alle sectoren doet men er alles aan om gezamenlijke eisen op te stellen met de andere vakbonden. Op die manier staan de vakbonden sterker.

Daarna gaan dan de onderhandelingen met de werkgevers van start. Voor de vakbonden zijn het de vakbondssecretarissen en de federale secretarissen die aan de onderhandelingen deelnemen. De delegees worden regelmatig op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Wordt er een akkoord bereikt dan komt de syndicale raad opnieuw samen, zodat de delegees hun stem kunnen uitbrengen over het uiteindelijke resultaat. Word dit aanvaard, dan  is er een akkoord dat zal omgezet worden in een nieuwe cao.

En als er geen akkoord is?

De onderhandelingen duren weken, soms maanden. Het doel is om via sociaal overleg tot een goed resultaat te komen. Maar het spreekt voor zich dat wanneer de werkgevers onvoldoende tegemoet komen aan onze legitieme eisen, er acties kunnen volgen. De arbeiders komen dan hun steun betuigen aan de delegees om zo meer gewicht te geven aan de eisen.

Tools

Akkoord sectorale onderhandelingen 2019-2020 in de glasnijverheid

Tools

Akkoord voor bedienden in de textiel

Tools

Eisenbundel - Interim 2019-2020

Tools

Eisenbundel Terugwinning Papier en karton

Tools

Geen bereidheid tot onderhandelen bij werkgevers in de bewaking

Tools

Gemeenschappelijke eisenbundel - Bouw 2019 - 2020

Tools

Gemeenschappelijke eisenbundel voor de sector van het vezelcement

Tools

Gemeenschappelijke eisenbundel voor terugwinning van diverse producten

Tools

Ontwerp sectoraal akkoord 2019-2020