Premie voor nieuw aangeworven arbeiders die een opleiding hebben gevolgd

Arbeiders die een door de sector erkende opleiding van het lange type gevolgd hebben krijgen een premie van € 250. Na 6 maanden tewerkstelling in hetzelfde bedrijf ontvangen zij nogmaals dezelfde premie. In 2018 zal de premie met 1,1% verhoogd worden en zal zij dus € 252,75 bedragen.