Uitkering Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Iedere bruggepensioneerde werknemer heeft recht op een maandelijkse forfaitaire bedrijfstoeslag SWT ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Deze toeslag bedraagt € 120.