Vergoeding bij langdurige ziekte en/of arbeidsongeval

Deze vergoeding bedraagt € 5,71 (+ 1,1 % op 1 januari 2018) per dag en wordt betaald vanaf de 26ste ziektedag, met een maximum van 125 dagen per ziekteperiode.

Elke drie maanden is er een indexering van het dagbedrag.