Sectoraal akkoord 2021-2022

Het sectoraal akkoord 2021-2022

De belangrijkste voordelen voor de werknemers hebben betrekking op:

KOOPKRACHT
• Loonsverhoging met 0,4% met een minimum van 6 cent per uur vanaf december 2021.
• Verhoging met 0,4% van de vaste premies betaald door de werkgevers.
• Coronapremie van € 125 geproratiseerd (hoger bedrag mogelijk binnen je bedrijf).

SOCIALE VOORDELEN - BESTAANSZEKERHEID
• Verhoging bedrag bestaanszekerheidsvergoeding: € 7/dag (i.p.v. € 6,19/dag).
• Anciënniteitspremie: € 400 na 25 jaar loopbaan en € 800 na 35 jaar (NIEUW!).
• Dagvergoeding in geval van economische werkloosheid vanaf de 11de dag (i.p.v. 13de).

EINDELOOPBAAN
Maximale toegang tot SWT (brugpensioen) en tijdskrediet.

MOBILITEIT
Verhoging van je verplaatsingskosten.