Privé-vervoer

Wie geen gebruik maakt van het openbaar vervoer, heeft, ongeacht de woon-werkafstand, altijd recht op eenzelfde tussenkomst van de werkgever als deze die gelden voor het gebruik van openbaar vervoer (zie bovenstaande tabel).

Om de vergoeding te bekomen, moet je een aanvraag tot terugbetaling bij je werkgever indienen. Die wordt in dubbel opgemaakt, met vermelding van de afstand tussen de woon- of verblijfplaats en de werkplaats. 

Wie dit voor de eerste keer aanvraagt, moet dit uiterlijk op het einde van de eerste week van het lopende RSZ-trimester aanvragen. De werkgever bezorgt je een exemplaar terug, dat hij voor ontvangst dateert en ondertekent. Je moet ook alle wijzigingen die een invloed hebben op de betaling van het bedrag, onmiddellijk meedelen.