Opleidingen

In 2017 en 2018 hebben de werknemers recht op gemiddeld 2 opleidingsdagen per jaar. De werkgevers hebben zich er bovendien toe verbonden om dit aantal op termijn te verhogen naar 5 dagen.