Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Sinds 1 januari 2012 zijn de werkgevers verplicht aan elke arbeider die tijdelijk werkloos wordt gesteld een opleg per dag tijdelijke werkloosheid te betalen:

  • € 3,00 per dag (vanaf 01/01/2020: € 4,00) voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar
  • € 2,00 per dag (vanaf 01/01/2020: € 3,00) voor de volgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid
  • € 2,00 per dag voor de daaropvolgende dagen tijdelijke werkloosheid.

De opleg wordt betaald door de werkgever bij elke maandelijkse loonafrekening.