Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Sinds 1 januari 2012 zijn de werkgevers verplicht aan elke arbeider die tijdelijk werkloos wordt gesteld een opleg per dag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen te betalen:

  • € 4,00 (vanaf 01/01/2020) voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar
  • € 3,00 (vanaf 01/01/2020) voor de volgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid
  • € 2,00 per dag voor de daaropvolgende dagen tijdelijke werkloosheid.

De opleg wordt betaald door de werkgever bij elke maandelijkse loonafrekening.

Coronaviruscrisis:

Tijdens de periode van 01/04/2020 t.e.m. 15/05/2020 wordt er een opleg van € 2,00/dag bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht-corona uitbetaald aan zowel arbeiders als bedienden.