Mobiliteit

Trein: de werkgeverstussenkomst bedraagt 70% van de huidige prijs van een treinkaart (tarieven 01/02/2019). De tussenkomst geldt vanaf de 1ste km.

Tram, metro of bus: er zijn 2 soorten tussenkomsten:

  • De prijs is afhankelijk van de afstand: zelfde regeling als voor de trein.
  • De prijs is een eenheidsprijs: 71,8% van de door de werknemer betaalde prijs, met een maximum van € 34,00 per maand.

De minimum afstand is 5 km. Vanaf 01/07/2020 geldt de tussenkomst vanaf de 1ste km.

Eigen vervoer: De tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten bedraagt gemiddeld 50% van het bedrag van de treinkaart. De regeling geldt pas vanaf 5 km (enkele richting). Deze tussenkomst geldt voor bedienden met een bruto jaarloon van minder dan € 36.300. Ga je met eigen vervoer naar het werk, meld dit dan schriftelijk aan je werkgever met vermelding van het aantal afgelegde km in enkele richting.

Fiets: Vanaf 01/09/2019 wordt een fietsvergoeding ingevoerd van € 0,10/km. Gunstiger maatregelen op ondernemingsvlak blijven behouden.

Bovendien krijgt iedereen, ongeacht de afstand en de wijze van verplaatsing, per gewerkte dag een vergoeding van € 0,2479.