Lonen

De lonen bedragen vanaf 1 maart 2017 (loonsverhoging van 1,1% op 1/1/2017 en indexverhoging van 2% op 1/3/2017):

Niveau 1:

Helpers/sters en afwerkers/sters

€ 11,3893

Niveau 1bis:

Helpers/sters en afwerkers/sters na 3 jaar anciënniteit


€ 11,9512

Niveau 2:

De assistenten werklieden en werksters

€ 12,5751

Niveau 3:

Geschoolde werklieden en werksters

€ 13,4098

Niveau 4:

Goedgeschoolde werklieden en werksters (keurwerksters)


€ 13,8286

Niveau 5:

Taille-werkman en taille-werkster

€ 14,2472