Eindeloopbaan

De leeftijdsgrens werd verlaagd tot 55 jaar voor werknemers die hun arbeidsprestaties halftijds of met 1/5de willen verminderen op voorwaarde van een beroepsloopbaan van 35 jaar.

  • of op voorwaarde van 5 jaren gewerkt in een zwaar beroep in de laatste 10 jaren,
  • ofwel minstens 7 jaren gewerkt in een zwaar beroep in de laatste 15 jaren,
  • ofwel minstens 20 jaren gewerkt in een regime van nachtarbeid.

De ondernemingen bepalen op bedrijfsvlak de regels en modaliteiten voor de organisatie van dit recht.

In de sector is ook voorzien in de mogelijkheid, voor werknemers van 50 jaar en ouder, om beroep te doen op een vermindering van hun prestaties met 1/5de , op basis van een beroepsloopbaan van 28 jaar. Maar opgelet, dit wordt toegepast zonder aanvullende vergoeding van de RVA en wordt niet gelijkgesteld voor uw pensioen.