Tweede pensioenpijler

Sinds 1 januari 2008 stortten de werkgevers driemaandelijks 1,50% van de loonmassa aan het sectoraal pensioenfonds. Dat percentage is op 1,72% gebracht sinds 1 januari 2014.

Wanneer je met pensioen gaat ontvang je een aanvullend pensioen dat overeenstemt met het bedrag dat het Fonds voor jou heeft opgespaard, op basis van je prestaties sinds 1 januari 2008.

LET OP: in juli 2013 heeft de regering beslist je aanvullend pensioen zwaarder te belasten als je het wilt ontvangen op het moment van je brugpensioen. Neem contact op met je gewestelijk secretaris vooraleer een beslissing te nemen.

Denk er ook aan dat brugpensioen en vervroegd pensioen niet hetzelfde zijn.

Je kunt je aanvullend pensioen op twee manieren ontvangen:

  • in één keer (je pensioenkapitaal)
  • een maandelijks (levenslang) bedrag.

Elk jaar krijg je een “pensioenfiche” met alle details betreffende je rekening: betaalde bijdragen, aangelegde reserve, raming van het bedrag waarop je recht zult hebben…

De sector heeft ervoor gezorgd dat dit pensioen solidair is:

  • indien je vóór 60 jaar overlijdt, ontvangen je erfgenamen niet alleen het opgespaard kapitaal, maar ook een aanvullende premie van €1.250
  • je kapitaal blijft gefinancierd tijdens bepaalde verlofperiodes: moeder-, vader en ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of verzorging van een ziek familielid.