Vergoeding voor de verplaatsing van de ene werf naar de andere

Wanneer je op verschillende opeenvolgende werven aanwezig moet zijn, wordt de tijd om zich van de ene werf naar de andere te verplaatsen, vergoed. Die vergoeding bedraagt 0,0870 € per km, met een minimum van € 1,7500 per verplaatsing (bedragen vanaf 01/01/2021).

Opgelet: Deze vergoeding geldt niet voor de ruitenwassers,voor werkzaamheden georganiseerd in rondes, voor de afvalophaling, voor de industriële reiniging (categorie 8), wanneer er meer dan 3 uur ligt tussen het eind van de vorige werf en het begin van de volgende, wanneer de afgelegde weg beneden 1 km blijft.