Tweede pijler - Aanvullend pensioen

Sinds 2009 betalen de werkgevers een bijdrage van € 250 voor je aanvullend pensioen.

In 2012 werd de jaarlijkse bijdrage verhoogd naar € 300.

In 2014 verhoogt de werkgeversbijdrage naar € 375.