Anciënniteitsdagen

Vanaf 2018 omvat stelsel van de anciënniteitsdagen in de textielrecuperatie 3 dagen:

  • 15 jaar anciënniteit in de onderneming: 1 betaalde afwezigheidsdag per kalenderjaar
  • vanaf 20 jaar anciënniteit: 2 betaalde afwezigheidsdagen per kalenderjaar
  • vanaf 25 jaar anciënniteit: 3 betaalde afwezigheidsdagen per kalenderjaar

Er wordt rekening gehouden met alle periodes van tewerkstelling bij dezelfde werkgever. De vroegere anciënniteit blijft dus behouden bij hertewerkstelling bij dezelfde werkgever.