Landingsbanen

Het recht op uitkeringen kan worden bekomen:

  •      Vanaf 60 jaar, mits een loopbaan van tenminste 25 jaar.
  •      Vanaf 55 jaar, 1/2de en 1/5de  (sectorale textiel-cao tot 31/12/2018): mits een loopbaan van 35 jaar

of indien je:

  • ofwel een zwaar beroep uitgeoefend hebt gedurende 5 jaar in de afgelopen 10 jaar of 7 jaar in de afgelopen 15 jaar
  • ofwel tenminste 20 jaar nachtarbeid verricht hebt.

Voor meer informatie over landingsbanen contacteer je best je afdeling