Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Alles wat wettelijk mogelijk is, wordt in de textielsector toegepast. 

Volgende stelsels worden verlengd tot 31 december 2018:

 •  SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 33 jaar loopbaan in 2017, 34 jaar in 2018 (vrouwen)
 •  SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), zwaar beroep, 35 jaar loopbaan
 •  SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, 33 jaar loopbaan
 •  SWT 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen, 35 jaar loopbaan
 •  SWT 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 40 jaar loopbaan.

Volgend stelsel loopt tot 31 december 2017:

 •  SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan (mannen), 33 jaar loopbaan (vrouwen). 

SWT vanaf 62 jaar - algemeen stelsel cao 17 (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 62 jaar of ouder zijn
 • een loopbaan hebben van 40 jaar (mannen) of van 33 jaar in 2017 en 34 jaar in 2018 (vrouwen)
 • sectoranciënniteit:

→  ofwel 15 jaar arbeid in loondienst in de sectoren textiel, breigoed, kleding, confectie en/of vlasbereiding
→  ofwel 5 jaar in de laatste 10 jaar in de vermelde sectoren en waarvan minstens 1 jaar in de laatste 2 jaar.  

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) – zware beroepen (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een loopbaan hebben van minstens 35 jaar en tijdens die 35 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.
 • Een zwaar beroep is:

→  werk in wisselende ploegen (ploegenarbeid van minstens 2 ploegen van minstens 2 werknemers)
→  nachtarbeid

 • een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018), 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 • 58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar hebben

en

→ ofwel 20 jaar arbeid met nachtprestaties bewijzen
→  ofwel in een zwaar beroep gewerkt hebben gedurende 5 jaar in de laatste 10 kalenderjaren of 7 jaar in de laatste 15 kalenderjaren.

 •     een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar.

SWT vanaf 58 jaar voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 •    58 jaar of ouder zijn
 •    een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben
 •    een mindervalide werknemer zijn die erkend is door een bevoegde overheid

of

 •    een werknemer zijn met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door je werk en de verdere uitoefening van je beroep bemoeilijken.
 •    een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

SWT vanaf 58 jaar (2017) / 59 jaar (2018) met 40 jaar loopbaan (tot 31/12/2018)
Voorwaarden:

 •    58 jaar of ouder zijn in 2017 / 59 jaar of ouder zijn in 2018
 •    een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben
 •    een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar.

SWT vanaf 60 jaar (tot 31/12/2017)
Voorwaarden:

 •     60 jaar of ouder zijn
 •     een beroepsloopbaan van 40 jaar hebben (mannen). Voor de vrouwen is dat 33 jaar in 2017
 •     een sectoranciënniteit bewijzen die dezelfde is als bij het SWT 62 jaar. 

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.