Eindejaarspremie

De eindejaarspremie bedraagt 9,2% van het loon (aan 100%) dat tussen 1 april vorig jaar en 31 maart van het huidige jaar (de referteperiode) verdiend werd. Voor de dagen waarvoor je uitkeringen kreeg ingevolge ziekte of arbeidsongeval, wordt bij je loon een fictief dagloon van € 24,79 geteld. Enkel de eerste 12 maanden worden gelijkgesteld. 

Er wordt op je eindejaarspremie bedrijfsvoorheffing (belastingen) ingehouden. Dit is 17,16% voor de bruto-vergoeding tot en met € 1.320 en 23,22% vanaf € 1.320,01. 

De eindejaarspremie wordt betaald rond 20 december. De uitbetaling gebeurt door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Textiel- en Breigoednijverheid.