Tijdskrediet

In de textielsector werd een bijkomend recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met motief bekomen, mits akkoord van de werkgever. Het 1/5de tijdskrediet is gegarandeerd, onafhankelijk van een sector- of bedrijfs-cao.

  • Een werknemer heeft recht op 36 maanden tijdskrediet voor het volgen van een erkende opleiding.
  • Een werknemer heeft recht op 51 maanden tijdskrediet:
  •    om te zorgen voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar
  •    om bijstand of zorg te verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig gezinslid
  •    om te zorgen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar
  •    om te zorgen voor een ernstig ziek gezinslid of een familielid tot de 2de graad
  •    om palliatieve zorgen te verstrekken 

Indien je tijdskrediet wil aanvragen, contacteer je best je afdeling.