Eindeloopbaan

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Alles wat wettelijk mogelijk is, wordt in de textielsector toegepast.

Volgende stelsels worden verlengd tot 30 juni 2021:

  • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 35 jaar loopbaan in 2019, 36 jaar loopbaan in 2020, 37 jaar loopbaan in 2021 (vrouwen).
  • SWT 59 jaar, zwaar beroep, 35 jaar loopbaan.
  • SWT 59 jaar, 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep, 33 jaar loopbaan.
  • SWT 59 jaar, 40 jaar loopbaan.

Volgend stelsel wordt verlengd tot 31 december 2020:

  • SWT 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen, 35 jaar loopbaan.

Landingsbanen

Bedienden met een lange loopbaan (35 jaar) of die in een zwaar beroep hebben gewerkt, kunnen - met een uitkering - vanaf de leeftijd van 55 jaar hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen en vanaf de leeftijd van 57 jaar hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

Aanvullend sectoraal pensioen

Een sectoraal aanvullend pensioen (SAP) wordt ingevoerd. Het SAP treedt in werking op 01.01.2021.

Vanaf 01.01.2020 wordt een pensioenbijdrage van 1% gespaard. In de loop van 2021 wordt de reeds opgespaarde pensioenbijdrage als startpremie gestort op de individuele pensioenrekening.