Eindeloopbaan

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen)

In de periode 2017-2018, kan je in de sector textielverzorging gebruik maken van de volgende regelingen:

➭ SWT 62 jaar mits loopbaan van 40 jaar (mannen) of 33 jaar (vrouwen)
➭ SWT 60 jaar: tot 31/12/2017 kan men in de sector ook toetreden tot de SWT 60 jaar mits een loopbaan van:

  • voor mannen: 40 jaar
  • voor de vrouwen een loopbaan van 31 jaar (in 2015), van 32 jaar (in 2016) en van 33 jaar (in 2017)

➭ SWT 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) na 40 jaar loopbaan
➭ SWT 58 jaar( in 2017) of 59 jaar (in 2018) bij nachtarbeid of zwaar beroep (33 jaar beroepsverleden).

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best zo snel mogelijk bij je afdelingssecretariaat.

Tijdskrediet eindeloopbaan (= landingsbanen)

Vanaf 1 januari 2015 kunnen enkel de werknemers die minstens 60 jaar zijn nog genieten van een onderbrekingsuitkering in het kader van een landingsbaan (halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering). De voorwaarde is dat men een beroepsloopbaan heeft van minstens 25 jaar.

Indien men echter is tewerkgesteld in een onderneming erkend als onderneming in herstructurering of moeilijkheden, of indien men een loopbaan heeft van 35 jaar als loontrekkende, of indien men gedurende een welbepaalde periode is tewerkgesteld in een zwaar beroep of tijdens de nacht, dan kan men dit onder bepaalde voorwaarden al doen vanaf de leeftijd van 55 jaar.