Arbeidsongevalen, de goede reflexen

Deze brochure geeft een opsomming van de verschillende stappen waarmee het slachtoffer te maken krijgt alsmede van de essentiële regels om dit slachtoffer bij te staan en wegwijs te maken. Het betreft enkel een overzicht van een uiterst complexe materie.