Aanvullende vergoedingen bestaanszekerheid

De vergoeding bedraagt € 5,77 per dag en wordt toegekend:

bij ziekte: vanaf de 26ste tot de 261ste dag. Deze vergoeding wordt voortaan geïndexeerd;

bij arbeidsongeval: vanaf de 26ste tot de 125ste dag. Deze vergoeding wordt voortaan geïndexeerd;

bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen: vanaf de 13de tot de 120ste dag. Deze vergoeding wordt voortaan geïndexeerd.

Deze vergoeding word driemaandelijks geïndexeerd.