Aanvullende vergoedingen bestaanszekerheid

De vergoeding bedraagt € 6,03 per dag en wordt toegekend:

  • in geval van ziekte: van de 26ste dag tot de 261ste dag.
  • bij een ongeval op het werk: van de 26ste dag tot de 125ste dag.
  • In geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen: van de 13de dag tot de 120ste dag.