Getrouwheidspremie

  • Die bedraagt 5,25 % van je brutoloon van het vorige kalenderjaar (aan 108%) en ontvang je in december. Om dit te ontvangen, moet je op 30 juni in dienst zijn.
  • In geval van ontslag tussen 1 januari en 30 juni (behalve om dringende redenen) € 61,58 per maand (voor betalingen vanaf 1 jan 2022) tijdens voormelde periode op voorwaarde dat je gedurende het hele voorgaande jaar ingeschreven was in het bedrijf van de sector (niet voor wie zelf ontslag nam).
  • In dienst na 1 januari en nog in dienst op 30 november: € 61,58 per maand (voor betalingen vanaf 1 jan 2022) voor de periode van 1 januari tot 30 juni.

Dit wordt berekend op je brutoloon (aan 108 %) van 1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar.