Getrouwheidspremie

Die bedraagt 5,25% van je brutoloon van het refertejaar (aan 108%) en ontvang je in december. Om dit te ontvangen, moet je op 30 juni in dienst zijn.

  • In geval van ontslag tussen 1 januari en 30 juni (behalve om dringende redenen): € 60,66 per maand tijdens voormelde periode op voorwaarde dat je gedurende het hele voorgaande jaar ingeschreven was in een bedrijf van de sector (niet voor wie zelf ontslag nam).
  • In dienst na 1 januari en nog in dienst op 30 november: € 60,66 per maand voor de periode van 1 januari tot 30 juni.

Dit wordt berekend op je brutoloon (aan 108%) van 1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar.