Word jij ook achtergelaten?

In een notendop

De regering breekt je pensioen af. Of je nu in de privésector werkt of voor de overheid.

Je zal langer moeten werken.

De regering wil dat je langer werkt, tot 67 jaar. Dat werd zonder overleg beslist. Voor iedereen in elke job. 

 • De pensioenleeftijd wordt opgetrokken van 65 naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030.
 • De leeftijd om toegang te krijgen tot vervroegd pensioen werd van 62 naar 63 jaar verhoogd.
 • Het vereiste aantal loopbaanjaren voor vervroegd pensioen werd met twee jaren verhoogd: van 42 naar 44 jaar om op 60 jaar met pensioen te kunnen, van 41 naar 43 om op 61 jaar te kunnen gaan en van 40 naar 42 om op 63-jarige leeftijd te kunnen vetrekken.
 • De leeftijd om met brugpensioen te kunnen werd verhoogd van 60 naar 62 jaar.
 • De leeftijd voor de bijzondere brugpensioenstelsels werd opgetrokken van 56 naar 60 jaar.
 • De toegang tot een landingsbaan (1/5de of halftijds tijdskrediet eindeloopbaan) ging omhoog van 55 naar 60 jaar.

Zonder rekening te houden met belastend werk.

Er wordt daarbij geen rekening gehouden met welke job je had. Nochtans heeft je werk een belangrijke invloed op gezondheid na je pensioen! Zowel voor vrouwen als voor mannen ligt de levensverwachting in goede gezondheid op 64 jaar.

De regering doet niets om de loopbaan werkbaarder te maken. Ze houdt ook geen rekening met de zwaarte van het werk zodat werknemers sneller met pensioen zouden kunnen of een hoger pensioen zouden krijgen.

En voor minder pensioen.

Vandaag zijn onze pensioenen, zeker die in de privésector, bij de laagste van Europa: gemiddeld 840 euro. Eén op de vijf gepensioneerden leeft nu al met een inkomen onder de armoedegrens.

En toch pakt de regering ook het bedrag van je pensioen aan door de berekeningswijze te veranderen. Wie verliest daardoor pensioen?

 • Wie jong is beginnen werken, want er wordt gekeken naar de eerste 45 jaar van de loopbaan.
 • Wie de laatste jaren van zijn loopbaan met SWT (brugpensioen) was, want die jaren tellen slechts mee aan een begrensd bedrag
 • Wie meer dan een jaar werkloos is geweest in zijn loopbaan, want ook die jaren tellen slechts mee aan een begrensd bedrag

Concreet: een werknemer met een brutoloon van 3000 euro die 5 jaar brugpensioen opneemt voor hij met pensioen gaat, zal jaarlijks 1020 euro pensioen verliezen. Ook voor vrouwen, die vaak lagere lonen en een onvolledige loopbaan hebben, weegt dit zwaar door.

Je bent met pensioen? Je wordt niet gespaard!

 • Indexsprong van 2%: koopkrachtverlies van 30 euro voor pensioenen van 1.500 euro.
 • Meer belastingen betalen: de regering besloot om het belastingkrediet niet te verhogen voor gepensioneerden. Dat is het bedrag waarop een gepensioneerde geen belastingen betaalt. Elke verhoging van het pensioen wordt belast, ook de verhogingen die enkel de koopkracht garanderen, zoals een indexering, maar ook een welvaartsaanpassing.
 • De welvaartsenveloppe, het budget om uitkeringen (o.a. pensioenen) aan te passen aan de gestegen welvaart, werd door de regering-Michel met 40% verminderd!
 • De verhoging van het minimumpensioen om de taxshift te compenseren die niet van toepassing is op de pensioenen, werd voorbehouden voor wie een volledige loopbaan heeft. Wie een minimumpensioen heeft, maar geen volledige carrière, kan op zijn kin kloppen.

Als je niet rondkomt met je pensioen, zo legt minister Bacquelaine uit, kan je als gepensioneerde terug aan de slag!

 • de flexi-jobs staan open voor gepensioneerden
 • vanaf 65 jaar kan je onbelast bijverdienen
Vind jij dit ook onaanvaardbaar ? Vind jij ook dat het anders en beter kan ? Ondersteun dan de acties van het ABVV.

Meer info over pensioenen

Alternatieven

Het kan anders en beter: de pensioengarantie

Het ABVV wil een garantie op een volwaardig én rechtvaardig pensioen voor iedereen.

 • Minstens 1500 euro
 • Op basis van 75% van jouw gemiddeld loon tijdens je loopbaan (i.p.v 60% vandaag)
 • Een volledig pensioen na 40 jaar loopbaan (i.p.v. 45 vandaag)
 • Pensioenleeftijd terug op 65 jaar

En ook: een antwoord op zwaar werk en belastende carrières. Registreer de blootstelling aan risicofactoren, stel een aangepast eindeloopbaanbeleid op en voorzie pensioen op 60 jaar.

En zeker: periodes van ziekte, werkloosheid, tijdskrediet, zorgverlof, … moeten meetellen voor je pensioen, net zoals periodes waarin je werkt.

En nog: een pensioenbonus zodat wie langer werkt, meer pensioen ontvangt.

Hoe? Haal het geld waar het zit, niet bij de gepensioneerden. Zorg voor bijkomende financiering uit kapitaal via een echte vermogensbelasting, een meerwaardebelasting, een heffing op financiële transacties. Maak alle inkomsten bekend, laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en belast alle inkomens gelijkwaardig, want een euro is een euro. Strijd tegen belastingfraude en ontwijking.

 

Campagne

Marcel is met pensioen. Zijn pensioen is te laag om een rusthuis te betalen. En de kinderen kunnen hem niet in huis nemen.

Hij werd achtergelaten, zoals een hond...

Vergezocht? Misschien…

We geven het toe: het is een choquerend beeld. Maar de plannen van de regering Michel zijn dat ook. Langer werken voor minder pensioen. Daar komt het op neer. Werken tot 67. Voor iedereen. zonder veel rekening te houden met zware beroepen. En ondertussen prutsen ze nog aan de berekening van je pensioen. Wie bv. tijdens zijn carrière een tijdje werkloos is of op brugpensioen gaat zal minder pensioen krijgen.

Nog minder. En onze pensioenen behoren al tot de laagste van Europa. Gemiddeld 900 euro. Nu al leeft 1 op 3 gepensioneerden in armoede.

Zal je achtergelaten worden aan een boom? Waarschijnlijk niet. Maar genieten van een welverdiende rust? Dat zit er ook niet in met de plannen van deze regering.
Wij pleiten voor een pensioen op 65 en een minimumpensioen van 1500 euro. Dat verdient iedereen.

En dat kan wel degelijk. De kostprijs van de vervanging van de F-16’s laat toe om 10 jaar lang iedereen een pensioen van 1500 euro betalen.

Samen kan het anders!