Sterke vakbonden voor veilige mijnen

28 april is ook de internationale dag ter herdenking van mensen die door hun werk de dood vonden of gewond raakten. Het moment om een einde te maken aan de onveiligheid in de mijnen wereldwijd.

2016 was een dodelijk jaar voor de mijnbouw, met ongelukken in de VS, in Rusland, Congo, Pakistan, China, Mexico en elders. Twintig jaar geleden nam de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) nochtans al een belangrijke conventie aan betreffende de veiligheid en gezondheid van mijnwerkers. IndustriaLL Global Union roept alle landen op om die te ondertekenen én toe te passen. 

In Komis (Rusland) kwamen dit jaar al 36 mijnwerkers om in een explosie. In Kentucky (VS) kwam een mijnwerker onder een graafmachine terecht. In Congo kostte een instorting in een kopermijn van Glencore het leven aan 7 mijnwerkers. In Pakistan vielen in april vijf doden bij een mijngasontploffing. En er waren meer ongelukken, in Pakistan, China, Mexico en elders. De overgrote meerderheid daarvan hadden vermeden kunnen worden.

Conventie 176

In 1995 werd Conventie 176 betreffende de veiligheid en gezondheid in de mijnen aangenomen. Die verplicht landen om een beleid te ontwikkelen voor een veilige mijnbouw. De belangrijkste bepalingen binnen de conventie zijn het recht van de mijnwerkers om zelf mee het veiligheidsbeleid te bepalen via een onafhankelijke vertegenwoordiging, én het recht om gevaarlijke taken te weigeren.

De conventie werd echter nog maar door 31 landen ondertekend. Landen die dit niet deden zijn onder meer Pakistan, China en Chili, landen waar veel ongelukken gebeuren. Grote multinationals zoals Glencore en Rio Tinto doen evenmin weinig om dodelijke ongevallen te voorkomen. En de grondstoffencrisis laat niet veel beterschap vermoeden: de inkomsten staan onder druk en dan is veiligheid vaak het eerste waar op bespaard wordt.

Sleutelrol voor vakbonden

Maar enkel de conventie ondertekenen is natuurlijk niet voldoende. Ze moet ook uitgevoerd worden. De sleutel voor echte verandering zijn dan ook sterke vakbonden en goed opgeleide syndicale afgevaardigden, die veranderingen kunnen afdwingen.

Een positief voorbeeld is Turkije. In 2014 stierven 301 mensen in de ergste mijnramp die Turkije ooit kende. De mijnwerkers hadden al meermaals geprotesteerd tegen de gevaarlijke werkomstandigheden en maar hun eisen werden telkens weggewuifd. Na de ramp én een heftige syndicale campagne gevoerd door IndustriaLL, heeft Turkije de conventie 176 uiteindelijk wel ondertekend. Een eerste stap om ervoor te zorgen dat zulke vreselijke ongelukken nooit meer voorkomen.

Nog veel andere landen zouden dit voorbeeld kunnen volgen. 28 april is de Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Een ideaal moment voor vakbonden in alle landen om hun regering aan te sporen de conventie te ondertekenen en de mijnindustrie veilig te maken.

Meer info op http://www.industriall-union.org/