Een magische zet van Maggie: 6500 langdurig zieke werknemers minder

Minister van Volksgezondheid Maggy De Block is tevreden. Het aantal langdurig zieke werknemers lag eind 2017 een stuk lager lag dan verwacht. Maar deze mensen zijn niet genezen!

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is tevreden. Het aantal langdurig zieke werknemers lag eind 2017 een stuk lager lag dan verwacht: er waren namelijk 6500 langdurig zieke werknemers minder! Wij interpreteren die cijfers niet zo positief want deze mensen zijn immers niet genezen. Het lijkt erop dat ze definitief arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Eind 2017 waren er 6500 langdurig zieke werknemers minder dan verwacht. En voor eind 2018 voorziet men er 13.500 minder. Maggy De Block is blij met deze cijfers. Maar ze vergeet bewust om die correct te analyseren. Deze 6500 werknemers zijn niet genezen, integendeel. De gegevens waarover we beschikken wijzen er op dat ze definitief arbeidsongeschikt zijn verklaard.

6500 werknemers ontslagen

Het blijkt immers dat van de 13.960 langdurig zieke werknemers die in 2017 in een re-integratie traject zijn gestapt, er ongeveer 60 procent van de arbeidsgeneesheer een certificaat van arbeidsongeschiktheid kreeg. 8.393 verloren dus vermoedelijk hun job. Men kan gemakkelijk de link leggen met de "6500 werknemers minder", aangekondigd door De Block.

De truuk is dus om deze werknemers van de lijst met langdurige zieken te verwijderen door ze arbeidsongeschikt te verklaren. Zo verdwijnen ze uit de ziekteverzekering. We vermoeden dat de meeste van deze werknemers uiteindelijk zijn ontslagen wegens medische overmacht.

Re-integratietraject = ontslagmiddel

Het re-integratietraject dat De Block invoerde, faciliteert duidelijk het ontslag van langdurig zieke werknemers. Zo gauw de werknemer in een traject stapt, loopt hij het gevaar om een C4 te krijgen voor medische overmacht.

Waar staat zo'n re-integratietraject juist voor? Vanaf dat iemand twee maanden ziek is kan hij opgeroepen worden door de arts van de mutualiteit om een traject op te starten. Met de arbeidsgeneesheer wordt dan gezocht naar aangepast werk. Maar in de meeste gevallen zal de werkgever verklaren dat er geen aangepast werk is in het bedrijf. Dat zal ertoe leiden dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt wordt verklaard en dat de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wordt stopgezet.

Snelle evaluatie

Het is dus belangrijk om de verklaringen van De Block met een grote korrel zout te nemen. Neen, er zijn niet minder langdurig zieken, ze zijn enkel uit de statistieken verdwenen. En nee, het re-integratietraject biedt geen oplossing.

Wij blijven ministers de Block en Peeters oproepen om deze maatregel snel te evalueren. Werknemers terug aan het werk krijgen is een goede zaak, maar de gezondheid van de werknemer moet daarbij centraal staan, niet het ontslaan van zieke werknemers.