"De grens is bereikt!" - Open brief aan Thierry Van Lancker, CEO AkzoNobel

Geachte heer Van Lancker

Met enig ongeloof moesten wij lezen in de pers dat u in 2020 een bonus hebt ontvangen van 5,56 miljoen wat neerkomt voor u op 2 extra jaarsalarissen. U hebt in amper enkele maanden tijd meer verdiend dan uw werknemers ooit zullen verdienen over hun hele loopbaan. Ik hoop dat u verstaat dat dit voor ons een bittere pil was om te slikken als we dit lazen.

In 2000 had Akzo nog 68400 werknemers in dienst, vandaag zijn we nog met 32200. In 20 jaar tijd spreken we dus over meer dan een halvering van het personeelsbestand. De nog tewerkgestelde werknemers krijgen steeds meer taken toegeschoven in combinatie met een toenemende werkdruk en flexibiliteit en dit zonder enige vorm van compensatie. Tenzij een consumptiecheque van € 150 door u geïnterpreteerd wordt als een substantiële verhoging van de koopkracht voor uw werknemers?

En hier stopt het niet. De werknemers hebben via een vastgelegde loonnorm, waartegen de vakbonden actie voerden op 29 maart, uitzicht op een maximale loonsverhoging van 0,4% (!) voor de komende 2 jaar.

Vanuit het management werd gereageerd dat een staking ons niet vooruit zal helpen, maar dan hebben wij een vraag voor u: Hoe groot kan het verschil nog worden tussen u en uw medewerkers die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven? Werknemers staken niet omdat ze het leuk vinden maar omdat de misnoegdheid en frustratie groeit over de huidige gang van zaken.

Wij vragen een herwaardering van onze arbeid en een groter deel van de koek. We kunnen niet meer aanvaarden dat onze koopkracht wordt aangetast ten koste van uit de hand gelopen bonussen voor u en de aandeelhouders. De grens is bereikt! Zonder ons geen productie, geen winst, geen bonussen…

Olivier Van Den Eynde, syndicale secretaris