Heb jij recht op het Vlaams opleidingsverlof?

Wil jij je job combineren met het volgen van een opleiding? Sinds 1 september 2019 heb je als werknemer in de privésector in Vlaanderen jaarlijks recht op maximaal 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV)*. Concreet betekent dit dat je afwezig mag zijn van het werk om die opleiding te volgen of om te studeren, terwijl je loon wordt doorbetaald.

Het Vlaams opleidingsverlof laat toe om een erkende opleiding -die niet noodzakelijk verband houdt met je job- te volgen en tegelijk je normale loon te blijven ontvangen. Elke werknemer in de privésector én tewerkgesteld in het Vlaams Gewest heeft hier recht op. Belangrijk is wel dat:

 • het om een erkende arbeidsmarktgerichte of een loopbaangerichte opleiding gaan.
 • je de opname van je uren VOV inplant volgens de afspraken die in je onderneming gelden. (meer info bij je vakbondsafgevaardigde).
 • je ingeschreven bent voor minstens 32 contacturen binnen een periode van één jaar.

Zodra je een officiële aanvraag voor VOV hebt gedaan bij je werkgever, ben je tot het einde van je opleiding beschermd tegen ontslag.


Heb je recht op VOV?

Om recht te hebben op het Vlaams opleidingsverlof, moet je aan drie voorwaarden voldoen:

 1. Je moet als werknemer tewerkgesteld zijn in de privésector in Vlaanderen.
 2. Je moet een arbeidsovereenkomst hebben.
 3. Je moet minstens halftijds werken.
 

Hoe gebruik maken van VOV?

 1. Ga hier na of de gewenste opleiding recht geeft op VOV.
 2. Laat aan de opleidingsverstrekker (de school of vormingsinstelling) weten dat je gebruik wil maken van VOV.
 3. De opleidingsverstrekker bezorgt je een ‘Attest van inschrijving’ (8 dagen na inschrijving).
 4. Vraag je VOV aan bij je werkgever door hem je inschrijvingsattest te bezorgen:
  • Ten laatste op 31 oktober voor een schooljaargebonden opleidingen
  • of binnen 15 dagen na inschrijving voor alle andere opleiding.
 5. Bereken samen met je werkgever het aantal uren VOV en plan deze samen in. Je kan hiervoor de simulator gebruiken.
 6. Je werkgever dient de terugbetalingsaanvraag voor het VOV in bij de Vlaamse overheid (zie hier).
 7. Als werknemer kom je jouw plichten na, zodat je gebruik kan maken van VOV.
 8. Je werkgever registreert per kwartaal het aantal uren VOV.
 9. De opleidingsverstrekker doet de nodige administratie.

 

Schooljaar 2021-2022

Voor het schooljaar 2021-2022 wordt het VOV eenmalig verdubbeld (250 uur i.p.v. 125 uur). Echter is deze verdubbeling slechts mogelijk wanneer je werkgever zelf een opleiding voorstelt. Concreet betekent dit dat je tot 125 uur afwezig mag zijn voor opleidingen die je zelf kiest, en tot 125 uur voor opleidingen voorgesteld door je werkgever.


Het loon

Als werknemer heb je tijdens het VOV recht op je normale loon. Dit is echter beperkt tot maximaal €2.987 bruto per maand.
Verdien je normaal meer dan dit bedrag? Dan mag je werkgever je loon voor de uren Vlaams opleidingsverlof beperken tot het maximumbedrag.

De werkgever betaalt je loon, maar krijgt hiervoor zelf een tegemoetkoming van €21,30 van de Vlaamse overheid.
 

Werk je in Brussel of Wallonië?

Het is de vestiging waarin je werkt die telt voor je educatief verlof.
Werk je in Brussel en wens je meer info over het betaald educatief verlof? Dat kan
hier. Je kan vervolgens hier je betaald educatief verlof aanvragen en nagaan welke verplichtingen hieraan verbonden zijn.

Werk je in Wallonië? Klik hier voor meer info.


*de opvolger van het betaald educatief verlof