Generieke gids

Op 7 maart 2022 is een nieuwe versie van de generieke gids gepubliceerd: "Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie". Het is onder meer bedoeld om afgevaardigden en werkgevers te ondersteunen bij de uitvoering van de strategie voor preventie en bescherming op het werk. 

Het biedt een kader met maatregelen die door de verschillende sectoren en door elke werkgever aan hun specifieke kenmerken kunnen worden aangepast om ervoor te zorgen dat de activiteiten kunnen worden hervat in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. 

Sommige sectoren hebben reeds hun eigen sectorale gids of protocollen ontwikkeld. Ondernemingen die niet over een dergelijke gids beschikken, kunnen de algemene beginselen van de algemene gids als basis voor hun werkzaamheden gebruiken.

 

De nieuwe generieke gids - veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie kan je hier downloaden. 

Bekijk hier de sectoren waarop deze betrekking heeft.