Stem niet alleen voor mensen, ook op ideën

Wanneer?
Waar?
Brussel

RIGHT(S) NOW! 

Een gezond klimaat, een goede job, gelijke rechten, betaalbare zorg, een menselijke migratiebeleid, elke maand rondkomen: dáár willen wij dat de verkiezingen over gaan!

Omdat die rechten in onze grondwet staan, in Artikel 23: "Iedereen heeft het recht op een menswaardig leven". Daar moeten de volgende regeringen werk van maken, want het beleid van de vorigen zette onze grondrechten steeds meer onder druk.

Dezer dagen beweegt er steeds meer op straat: voor het klimaat, voor sociale rechtvaardigheid, tegen racisme,… Op 12 mei vloeit dat allemaal samen! Allemaal samen voor een duurzame, solidaire en inclusieve samenleving. Omdat alles met elkaar verbonden is: geen klimaatbeleid zonder sociale rechtvaardigheid, geen strijd tegen ongelijkheid zonder oog voor de planeet. En daarom bundelen we de krachten. Met tienduizenden op straat om onze grondrechten af te dwingen. 

We laten onze stem luid weerklinken: RIGHT(S) NOW!

SAVE THE DATE - 12/05 - NOORDSTATION - 13U

Meer info op facebook