Arbeidsongevallen, de goede reflexen

In de notendop

Zodra een arbeidsongeval zich voordoet is het uiterst belangrijk om de werknemer bij te staan en ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk de nodige zorgen krijgt. Indien er een CPBW is in de onderneming, gaat er een beperkte afvaardiging, die samengesteld is uit leden van het comité, onmiddellijk ter plaatse. Nadien moet elk slachtoffer van een ongeval veel zaken regelen, of dit ongeval nu op het werk of op de weg van of naar het werk gebeurde. bovenop de geleden schade, heeft het slachtoffer vaak te maken met heel wat beslommeringen, zoals de aangifte van het ongeval, de werkhervatting of de vergoeding.

Als vakbondsafgevaardigde blijf je de bevoorrechte contactpersoon van het slachtoffer. Het is dus belangrijk dat je hem de weg wijst en begeleidt. Maar daarvoor moet je goed alle mogelijke valkuilen kennen. we denken hier aan de druk die sommige werkgevers uitoefenen op de slachtoffers om het ongeval niet aan te geven. Op het eerste gezicht eerder onschuldig, zeker als er niet onmiddellijk een tussenkomst vereist is. als gulden regel telt dat het ongeval steeds en "zo snel mogelijk" dient gemeld aan de werkgever. anders wordt het moeilijk om achteraf vergoedingen te bekomen als de letsels pas later verschijnen. er duiken immers steeds meer geschillen op met sommige werkgevers, hun verzekeraars en geneesheren.

Deze pagina geeft een opsomming van de verschillende stappen waarmee het slachtoffer te maken krijgt alsmede van de essentiële regels om dit slachtoffer bij te staan en wegwijs te maken. Het betreft enkel een overzicht van een uiterst complexe materie. eén goede raad: in geval van twijfel, aarzel niet om contact op te nemen met je bestendige of lokale afdeling van de algemene centrale abvv.

Misvattingen

"Indien de werknemer schuld heeft aan het ongeval zal hij niet vergoed worden."

NIET JUIST

Zelfs indien de onderneming van mening is dat het slachtoffer een ernstige fout heeft begaan op het moment van het arbeidsongeval en de werknemer ontslaat, zal de verzekeringsmaatschappij toch verplicht zijn om hem te vergoeden. enkel in het geval van een "opzettelijke fout" kan de verzekeringsmaatschappij weigeren om een schadevergoeding uit te betalen. Men spreekt van een opzettelijke fout wanneer er bewijs wordt geleverd dat de werknemer zelf het ongeval heeft gewild.

"Indien de werknemer zijn beschermingsuitrusting niet droeg op het ogenblik van het ongeval wordt hij niet vergoed."

NIET JUIST

Elke werkgever is verplicht zich aan te sluiten een verzekeringsmaatschappij en de premies voor zijn arbeidsongevallenverzekering te storten, opdat die alle arbeidsongevallen dekt en vergoedt, ongeacht de omstandigheden.

Het ongeval is het resultaat van een reeks oorzaken die geanalyseerd moeten worden: de arbeidsomstandigheden, de werksfeer, het opgelegde werkritme of het gereedschap. Heel vaak wordt de werknemer door de werkgever aangeduid als de enige verantwoordelijke van het ongeval om de arbeidsomstandigheden niet te moeten wijzigen. Het is niet door het slachtoffer te beschuldigen dat men ongevallen zal vermijden in de toekomst. Men moet de diepliggende oorzaken zoeken, de technische en organisatorische tekortkomingen en ze oplossen.

"Een ongeval zonder arbeidsongeschiktheid moet je niet aangeven."

NIET JUIST

Elke ongeval, zelfs zonder duidelijke oorzaak, moet zo snel mogelijk worden gemeld aan de werkgever. er kunnen zich immers achteraf verwikkelingen voordoen. als er geen schriftelijke spoor terug te vinden is, dan wordt het moeilijk om het alsnog te laten erkennen als arbeidsongeval, met alle gevolgen van dien.

Tools

Arbeidsongeval - Checklist

Tools

Arbeidsongevalen, de goede reflexen