Is je baan een cruciale job? #JOBCRUCIAL

Gezondheid is ons kostbaarste bezit!¬†Daarom staan we als Algemene Centrale ‚Äď ABVV aan je zijde, of je nu een job uitoefent die instaat voor¬†onze vitale behoeften¬†en die van het land (#jobcrucial), of niet (#jobcrucial).

In dit dossier leer jij hoe jij jezelf beter kan beschermen op het werk, maar ook hoe jij je rechten doet gelden als je tijdelijk werkloos bent. 

Klik hieronder op #jobcrucial of #jobcrucial en kom er meer over te weten

jobcrucial

jobnotcrucial

 

 

Cruciale sectoren
jobcrucial

Het betreft de¬†‚Äúhandelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking‚ÄĚ.¬†Voor deze bedrijven¬†en hun onderaannemers is de wetgeving¬†soepeler¬†en de toepassing van telewerken en de regel van¬†social¬†distancing¬†dient slechts in de mate van het mogelijke te worden toegepast. Als dit niet mogelijk is, is er geen verplichting tot sluiting."

Onze vakbondsorganisatie is¬†er¬†zich van bewust dat bepaalde activiteiten moeten worden voortgezet, maar twee punten zijn van essentieel belang. Ten eerste¬†doen¬†we ons best¬†om de¬†lijst met 'essenti√ęle' banen¬†nog¬†te¬†laten¬†verfijnen. Het is niet normaal¬†dat, bijvoorbeeld in de chemische sector, een bedrijf dat verf¬†maakt als even cruciaal wordt beschouwd als een bedrijf dat medicijnen maakt. Toch is dit nog steeds het geval.¬†

Zelfs wanneer de essenti√ęle kant van de functie duidelijk is en de regel van¬†social¬†distancing¬†niet kan worden toegepast, staan wij er¬†bovendien¬†op dat er geen risico's worden genomen¬†wat¬†de gezondheid van de werknemers¬†betreft. Dit is een absolute prioriteit.¬†

Principe: enkel een ‚Äúinspanningsverbintenis‚ÄĚ:¬†in de mate van het mogelijke¬†het systeem van¬†telethuiswerk¬†en de regels van¬†social¬†distancing¬†toepassen.¬†Indien dit onmogelijk blijkt, is er geen verplichting om te sluiten.¬†

‚ÄúDe bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essenti√ęle diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.¬†

Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van¬†telethuiswerk¬†en de regels van¬†social¬†distancing¬†toe te passen.‚Ä̬†

Kijk hier voor de¬†lijst¬†met ‚Äėcruciale sectoren‚Äô en ‚Äėessenti√ęle diensten¬†

Hieronder de lijst met de betrokken paritaire comités voor de Algemene Centrale:

 • 102.09 : Groeven van kalksteen en kalkovens
 • 106 : Cement-bedrijf (Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen -belangrijk voor afvalverwerking)
 • 109 : Kleding- en confectiebedrijf (Beperkt tot:¬†de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;¬†de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven).
 • 110 : Textielverzorging
 • 113 : Ceramiekbedrijf (Beperkt tot continue ovens)
 • 113.04 : Paritair subcomit√© voor de pannenbakkerijen (Beperkt tot continue ovens)
 • 114 : Steenbakkerij (Beperkt tot continue ovens)
 • 115 : Glasbedrijf (Beperkt tot continue ovens)
 • 116 : Scheikunde
 • 117 : Petroleum
 • 120 : Textielnijverheid (beperkt tot:¬†de sector van de persoonlijke hygi√ęne producten, waaronder incontinentieproducten, babyluiers en dameshygi√ęneproducten;¬†de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen;¬†de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven).
 • 121 : Schoonmaak (beperkt tot:¬†de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essenti√ęle diensten, en tot de ophaling van afvalstoffen bij bedrijven en¬†de ophaling van huishoudelijk en/of niet- huishoudelijk afval van alle producenten).
 • 124 : Bouwbedrijf (beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten).
 • 125 : Houtnijverheid (beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout).
 • 126 : Stoffering en houtbewerking (Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout).
 • 129 : Voortbrenging van papierpap, papier en karton (beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot graÔ¨Āsch papier en papierpulp
 • 136 : Papier en kartonbewerking (beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten).
 • 142 : Ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht - Subcomit√©s : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04 (beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking).
 • 200 : Aanvullend PC bedienden (beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essenti√ęle diensten).
 • 207 :¬†Scheikunde (bedienden)
 • 211 : Petroleum (bedienden)
 • 221 : Bedienden uit de papiernijverheid (beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot graÔ¨Āsch papier en papierpulp).
 • 222 : Bedienden van de papier- en kartonbewerking (beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot graÔ¨Āsch papier en papierpulp).
 • 317¬†: Bewaking
 • 327 : Beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven
Niet essenti√ęle bedrijven
jobnotcrucial

Niet essenti√ęle bedrijven zijn de bedrijven die niet behoren tot de ‚Äúcruciale sectoren‚ÄĚ.

Het principe is: Telethuiswerk → (indien onmogelijk) Social distancing → (indien onmogelijk) Sluiting 

Telethuiswerk¬†is verplicht bij alle niet essenti√ęle bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.¬†¬†

Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen (in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon). 

Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever. 

De niet essenti√ęle bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten. Deze bedrijven kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid uit overmacht of tijdelijke werkloosheid uit economische overwegingen. Je vindt meer informatie over de te ondernemen stappen via¬†www.abvv.be/-/corona-tijdelijk-werkloos¬†

Rol van de delegee

Enkele aanbevelingen om de werkgever ertoe aan te zetten in dit kader maatregelen te nemen in bedrijven met een CPBW of voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. 

Indien er geen of niet voldoende preventieve maatregelen worden genomen door de werkgever dan raden we leden van het CPBW het volgende aan: 

Wijs je werkgever op de algemene nationale voorzorgsmaatregelen van kracht sinds 18 maart 2020: 

 • Werk je in een onderneming van een cruciale sector en essenti√ęle dienstverlening?¬†

→ verderzetting van de activiteiten → telewerk in de mate van het mogelijke (geen verplichting in dit geval) 

 • Werk je in een onderneming die niet onder √©√©n van de twee vorige categorie√ęn valt?¬†

→ verplicht telewerk  

Voor functies waar telewerk niet mogelijk is, moeten ondernemingen de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels over afstand houden te respecteren (min. 1,5 meter tussen elke persoon). 

Deze regel is ook van toepassing op het vervoer dat de werkgever organiseert. De niet-essenti√ęle ondernemingen die deze maatregelen niet kunnen naleven,¬†moeten sluiten.¬†

Indien je niet weet of je werkgever voldoende doet, bekijk dan de checklist die de overheid heeft uitgegeven en die de inspectiediensten hanteren. 

Neem contact op met je arbeidsarts. Als lid van het CPBW heb je het recht alle specialisten te contacteren en hun advies in te winnen. De arbeidsarts is dé specialist. Wijs hem op z’n verantwoordelijkheden en zet hem aan het werk. 

Indien de werkgever geen initiatief meer neemt om de overlegorganen te laten doorgaan, wijs hem dan op zijn verantwoordelijkheid: hij moet ervoor zorgen dat de informatie en consultatie van de overlegorganen op een digitale wijze kan gebeuren en dat vergaderingen via een elektronisch communicatiemiddel worden georganiseerd. 

 • Geef concrete actiepunten aan om te behandelen op het CPBW en leg prioriteiten: duidelijke procedure wanneer iemand ziek wordt, verspreiding info-affiches van de externe dienst PBW, inzetten op propere en hygi√ęnische werkplekken etc.¬†¬†

 • Je kan als comit√©lid een buitengewoon CPBW vragen m√©t de arbeidsarts,¬†wanneer ten minste √©√©n derde van de werknemersdelegatie in het¬†CPBW daarom vraagt.¬†¬†

 • Indien de werkgever deze algemene regels niet respecteert en de werknemers in onveilige werkomstandigheden verder¬†laat¬†werken, twijfel dan niet om samen met je secretaris de regionale afdeling van de inspectietoezicht¬†‚Äėwelzijn op het werk‚Äô¬†te contacteren en te laten optreden.¬†

 • De welzijnswetgeving blijft van toepassing, ook in tijden van crisissen. Indien¬†je¬†vragen over de welzijnswetgeving¬†hebt,¬†kan je terecht bij je secretaris. De federale studiedienst (cel welzijn) ondersteunt de secretarissen.¬†¬†¬†

Tools

Specifieke veiligheidsgids en preventiemaatregelen voor de Belgische afval- en recyclagesector

Tools

Enquête coronavirus dienstenchequesector

Tools

Jullie zijn SUPER!

Tools

Jullie zijn SUPER!

Tools

Checklist preventie COVID 19

Tools

Is jouw job cruciaal? #jobcrucial

Tools

Lijst met ‚Äėcruciale sectoren‚Äô en ‚Äėessenti√ęle diensten‚Äô