Is je baan een cruciale job? #JOBCRUCIAL

Cruciale sectoren
jobcrucial

Het betreft de “handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”. Voor deze bedrijven en hun onderaannemers is de wetgeving soepeler en de toepassing van telewerken en de regel van social distancing dient slechts in de mate van het mogelijke te worden toegepast. Als dit niet mogelijk is, is er geen verplichting tot sluiting."

Onze vakbondsorganisatie is er zich van bewust dat bepaalde activiteiten moeten worden voortgezet, maar twee punten zijn van essentieel belang. Ten eerste doen we ons best om de lijst met 'essentiële' banen nog te laten verfijnen. Het is niet normaal dat, bijvoorbeeld in de chemische sector, een bedrijf dat verf maakt als even cruciaal wordt beschouwd als een bedrijf dat medicijnen maakt. Toch is dit nog steeds het geval. 

Zelfs wanneer de essentiële kant van de functie duidelijk is en de regel van social distancing niet kan worden toegepast, staan wij er bovendien op dat er geen risico's worden genomen wat de gezondheid van de werknemers betreft. Dit is een absolute prioriteit. 

Principe: enkel een “inspanningsverbintenis”: in de mate van het mogelijke het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toepassen. Indien dit onmogelijk blijkt, is er geen verplichting om te sluiten. 

“De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten. 

Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.” 

Kijk hier voor de lijst met ‘cruciale sectoren’ en ‘essentiële diensten 

Hieronder de lijst met de betrokken paritaire comités voor de Algemene Centrale:

 • 102.09 : Groeven van kalksteen en kalkovens
 • 106 : Cement-bedrijf (Beperkt tot de productieketting van de ovens op hoge temperaturen -belangrijk voor afvalverwerking)
 • 109 : Kleding- en confectiebedrijf (Beperkt tot: de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen; de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven).
 • 110 : Textielverzorging
 • 113 : Ceramiekbedrijf (Beperkt tot continue ovens)
 • 113.04 : Paritair subcomité voor de pannenbakkerijen (Beperkt tot continue ovens)
 • 114 : Steenbakkerij (Beperkt tot continue ovens)
 • 115 : Glasbedrijf (Beperkt tot continue ovens)
 • 116 : Scheikunde
 • 117 : Petroleum
 • 120 : Textielnijverheid (beperkt tot: de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, babyluiers en dameshygiëneproducten; de productie van medisch textiel gebruikt in ziekenhuizen en zorginstellingen; de toelevering van medisch textiel en medische kledij aan ziekenhuizen en zorginstellingen en de toelevering van cleanroom kledij aan farmaceutische bedrijven).
 • 121 : Schoonmaak (beperkt tot: de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten, en tot de ophaling van afvalstoffen bij bedrijven en de ophaling van huishoudelijk en/of niet- huishoudelijk afval van alle producenten).
 • 124 : Bouwbedrijf (beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten).
 • 125 : Houtnijverheid (beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout).
 • 126 : Stoffering en houtbewerking (Beperkt tot houten verpakkingen en paletten en producenten en leveranciers van brandstoffen op basis van hout of derivaten van hout).
 • 129 : Voortbrenging van papierpap, papier en karton (beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten alsook tot grafisch papier en papierpulp
 • 136 : Papier en kartonbewerking (beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten).
 • 142 : Ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht - Subcomités : 142.01, 142.02, 142.03, 142.04 (beperkt tot afvalophaling en/of -verwerking).
 • 200 : Aanvullend PC bedienden (beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten).
 • 207 : Scheikunde (bedienden)
 • 211 : Petroleum (bedienden)
 • 221 : Bedienden uit de papiernijverheid (beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp).
 • 222 : Bedienden van de papier- en kartonbewerking (beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten, alsook tot grafisch papier en papierpulp).
 • 317 : Bewaking
 • 327 : Beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven
Niet essentiële bedrijven
jobnotcrucial

Niet essentiële bedrijven zijn de bedrijven die niet behoren tot de “cruciale sectoren”.

Het principe is: Telethuiswerk → (indien onmogelijk) Social distancing → (indien onmogelijk) Sluiting 

Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.  

Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen (in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon). 

Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever. 

De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten. Deze bedrijven kunnen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid uit overmacht of tijdelijke werkloosheid uit economische overwegingen. Je vindt meer informatie over de te ondernemen stappen via www.abvv.be/-/corona-tijdelijk-werkloos 

Rol van de delegee

Enkele aanbevelingen om de werkgever ertoe aan te zetten in dit kader maatregelen te nemen in bedrijven met een CPBW of voor bedrijven met minder dan 50 werknemers. 

Indien er geen of niet voldoende preventieve maatregelen worden genomen door de werkgever dan raden we leden van het CPBW het volgende aan: 

Wijs je werkgever op de algemene nationale voorzorgsmaatregelen van kracht sinds 18 maart 2020: 

 • Werk je in een onderneming van een cruciale sector en essentiële dienstverlening? 

→ verderzetting van de activiteiten → telewerk in de mate van het mogelijke (geen verplichting in dit geval) 

 • Werk je in een onderneming die niet onder één van de twee vorige categorieën valt? 

→ verplicht telewerk  

Voor functies waar telewerk niet mogelijk is, moeten ondernemingen de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels over afstand houden te respecteren (min. 1,5 meter tussen elke persoon). 

Deze regel is ook van toepassing op het vervoer dat de werkgever organiseert. De niet-essentiële ondernemingen die deze maatregelen niet kunnen naleven, moeten sluiten. 

Indien je niet weet of je werkgever voldoende doet, bekijk dan de checklist die de overheid heeft uitgegeven en die de inspectiediensten hanteren. 

Neem contact op met je arbeidsarts. Als lid van het CPBW heb je het recht alle specialisten te contacteren en hun advies in te winnen. De arbeidsarts is dé specialist. Wijs hem op z’n verantwoordelijkheden en zet hem aan het werk. 

Indien de werkgever geen initiatief meer neemt om de overlegorganen te laten doorgaan, wijs hem dan op zijn verantwoordelijkheid: hij moet ervoor zorgen dat de informatie en consultatie van de overlegorganen op een digitale wijze kan gebeuren en dat vergaderingen via een elektronisch communicatiemiddel worden georganiseerd. 

 • Geef concrete actiepunten aan om te behandelen op het CPBW en leg prioriteiten: duidelijke procedure wanneer iemand ziek wordt, verspreiding info-affiches van de externe dienst PBW, inzetten op propere en hygiënische werkplekken etc.  

 • Je kan als comitélid een buitengewoon CPBW vragen mét de arbeidsarts, wanneer ten minste één derde van de werknemersdelegatie in het CPBW daarom vraagt.  

 • Indien de werkgever deze algemene regels niet respecteert en de werknemers in onveilige werkomstandigheden verder laat werken, twijfel dan niet om samen met je secretaris de regionale afdeling van de inspectietoezicht ‘welzijn op het werk’ te contacteren en te laten optreden. 

 • De welzijnswetgeving blijft van toepassing, ook in tijden van crisissen. Indien je vragen over de welzijnswetgeving hebt, kan je terecht bij je secretaris. De federale studiedienst (cel welzijn) ondersteunt de secretarissen.   

Tools

Specifieke veiligheidsgids en preventiemaatregelen voor de Belgische afval- en recyclagesector

Tools

Enquête coronavirus dienstenchequesector

Tools

Jullie zijn SUPER!

Tools

Jullie zijn SUPER!

Tools

Checklist preventie COVID 19

Tools

Is jouw job cruciaal? #jobcrucial

Tools

Lijst met ‘cruciale sectoren’ en ‘essentiële diensten’