Het loon

Bedrijven waarin geen loonindexering bestaat en waarin de lonen hoger zijn dan de minimumuurlonen:

  • het uurloon (referentie 31 december 2018) verhoogd met 1,98% op 1 januari 2020. 
    Mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon/en of andere voordelen die in 2019 op ondernemingsvlak werden of worden toegekend, aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage), uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr. 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak.
  • het uurloon (referentie 31 december 2019) met 1,44% op 1 januari 2021 
    Mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon/en of andere voordelen die in 2020 op ondernemingsvlak worden toegekend, aan dezelfde kost (bruto + patronale RSZ-bijdrage), uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr. 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak.