Vakantiegeld

Het vakantiegeld bestaat uit het enkelvoudige vakantiegeld en het dubbel vakantiegeld. Het enkelvoudige vakantiegeld is je gewone loon. Het dubbel vakantiegeld komt bovenop het gewone loon.

Voor 2014, is het enkel en dubbel vakantiegeld van een arbeider samen gelijk aan 15,38 % van het brutoloon van 2013 en op 108 % gebracht. Het is gebaseerd op de bezoldigingen aangegeven aan de RSZ, eventueel vermeerderd met een fictief loon voor de gelijkgestelde dagen.

Van het bruto vakantiegeld wordt nog ingehouden:

  • 13,07 % RSZ-bijdrage op het dubbel vakantiegeld;
  • 1% solidariteitsbijdrage;
  • bedrijfsvoorheffing:
    • 17,16 % indien belastbaar vakantiegeld ≤ €1290; 
    • 23,22 % indien belastbaar vakantiegeld > €1290 .

Het vakantiegeld wordt betaald via overschrijving op je bankrekening. De meeste arbeiders krijgen hun betaling van de RJV.