Overuren

Verlenging van de cao betreffende de interne grens van de arbeidsduur en van het aantal overuren waarvoor de arbeider kan afzien van de inhaalrust.

In ondernemingen met meer dan 50 arbeiders kan bovenstaande verhoging gebeuren door het afsluiten van een ondernemings-cao. Deze moet ook worden verzonden aan de voorzitter van het PC.