Werfoverdracht - Werkzekerheid

Andere segmenten dan het waardentransport Waardentransport

 
Iedereen gaat over mits 3 maanden anciënniteit op het contract, minstens 50% van de contractuele uren en geen aanvaarding van herklassering in de oude onderneming

Minimaal 80% van het personeel dat getroffen wordt door de contractwissel gaat over. Die 80% wordt afdeling per afdeling berekend. In eerste instantie wordt er gezocht naar vrijwilligers. Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn, gaan de werknemers met de minste bedrijfsanciënniteit per afdeling over. Deze lijst op basis van anciënniteit wordt steeds besproken met de lokale vakbondsafvaardiging.
Worden van de lijst gehaald, maar zonder andere namen aan de lijst toe te voegen:

  • werknemers die door de transfer een bijkomende verplaatsing in het woon-werkverkeer van 50 kilometers (enkel) zouden moeten doen. 
  • werknemers die een herklassering in de oude onderneming aanvaard hebben

Werknemers die in de afgelopen 12 maanden reeds betrokken waren bij een overname kunnen sowieso nooit op de lijst komen.

Behoud van het aantal uren Behoud van het aantal uren
Behoud van de anciënniteit Behoud van de anciënniteit 
Transparante transfer Transparante transfer
Duidelijke procedure en overmaken van een informatielijst Duidelijke procedure en overmaken van een informatielijst
Nakomen van de verplichtingen en proratisering van de weekends en de overuren op jaarbasis Nakomen van de verplichtingen en proratisering van de weekends
Collectieve verworvenheden (uitgezonderd groeps-, hospitalisatie- en andere verzekeringen) worden eveneens overgenomen, mits ze voldoen aan alle wettelijke bepalingen Collectieve verworvenheden (uitgezonderd groeps-, hospitalisatie- en andere verzekeringen) worden eveneens overgenomen, mits ze voldoen aan alle wettelijke bepalingen