Voorstelling

De bewakingssector is een groeiende sector, met een grote vertegenwoordiging van mannen en arbeiders en een grote diversiteit aan taken. Het ABVV is de grootste vakbond in de sector. De grote ondernemingen (G4S, Securitas en Seris) stellen 95% van de werknemers in de sector tewerk. Gezien het specifiek karakter van het beroep van bewakingsagent en de noodzaak om duidelijke grenzen af te bakenen met de taken van de politie, bestaat er een strikte wetgeving rond bewakingsactiviteiten.

Bewakingsactiviteiten

In de bewakingssector verschillen de taken aanzienlijk naargelang het type klant waarbij de werknemer tewerkgesteld is (publieke instellingen, supermarkten, fabrieken, privépersonen, banken, luchthavens,…) of naargelang de groep van werknemers waartoe ze behoren.

In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen 8 bewakingsactiviteiten:

  1. Bewaking van goederen
  2. Bescherming van personen 
  3. Waardetransport
  4. Beheer van alarmcentrales 
  5. Toezicht op en controle van personen 
  6. Vaststelling van de toestand van goederen op het openbaar domein
  7. Begeleiding van groepen van personen
  8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen