Loonindexering

Voor de bedienden in de houtsector die ressorteren onder het paritair comité 200 worden de lonen geïndexeerd vanaf 1 januari 2022 en dit met 3,58 %. Deze indexering geldt zowel voor de minimumlonen als voor de werkelijke (hogere) lonen.