Premie en ecocheques 2020

Je hebt recht op een premie van € 265,12 bruto

In juni wordt er een jaarlijkse premie van € 250 bruto uitbetaald. Deze premie wordt echter jaarlijks geïndexeerd,  voor het jaar 2020 heb je recht op een bedrag van € 265,12

Berekening op basis van effectieve en gelijkgestelde werkdagen (bijvoorbeeld moederschaps- en vaderschapsverlof).
Referteperiode:  van juni 2019 tot mei 2020.
Als je deeltijds werkt, heb je recht op een evenredige premie volgens je arbeidsregime. Wanneer je het bedrijf verlaat of ontslagen wordt tijdens de referteperiode, heb je recht op een bedrag pro rata (behalve als je ontslagen werd om een dringende reden).

Naargelang het bedrijf waarin je werkt, is het mogelijk dat de premie wordt omgezet in een gelijkwaardig voordeel. Het gelijkwaardig voordeel kan verschillende vormen aannemen (maaltijdcheques, groepsverzekering, enz.).

€ 250 ecocheques

In juni kun je eveneens ecocheques ontvangen voor een bedrag van € 250

Referteperiode:  van juni 2019 tot mei 2020. (berekend op basis van het aantal werkdagen)

Deeltijdse werknemers hebben eveneens recht op een evenredig bedrag:  € 250 als je 4/5de werkt, € 200 voor 3/5de, € 150 als voor halftijds en € 100 als je minder dan halftijds werkt.

De ecocheques kunnen eveneens worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel in de bedrijven. Dit had moeten gebeuren uiterlijk op 31 oktober 2019. Als er binnen deze termijn geen enkele omzettingsmaatregel werd genomen in je bedrijf, heb je recht op de ecocheques in juni van dit jaar.

Als er een syndicale afvaardiging is, moet de omzetting gebeuren op basis van een schriftelijk akkoord met de syndicale afvaardiging. Als er geen syndicale afvaardiging is, moet de werkgever je hierover vooraf inlichten. 

Informeer je bij je delegee over deze mogelijke omzetting.

OPGELET: voor beide voordelen hebben de werkgevers geweigerd om de periode van
tijdelijke werkloosheid te beschouwen als werkdagen.