Syndicale premie

  1. WAT IS EEN SYNDICALE PREMIE ?

Een syndicale premie is een sociaal voordeel dat jaarlijks toegekend kan worden aan de werknemers die aangesloten zijn bij een erkende vakbond ter compensatie van de bijdragen die zij betalen.

 

  1. WAT IS HET BEDRAG VAN DE SYNDICALE PREMIE ?

Het bedrag van de syndicale premie is € 0,66 per gepresteerde of gelijkgestelde dag met een maximum van € 145 netto per jaar, betaald in juni.

De syndicale premie is gebaseerd op het aantal dagen dat u effectief gewerkt heeft (of gelijkgesteld).

De gelijkgestelde dagen zijn dagen die beschouwd worden als effectief gepresteerde dagen:

de verschillende dagen die gelijkgesteld worden: ziekte en andere types arbeidsongeschiktheid of afwezigheden.

De referteperiode voor de berekening loopt van 1 april van het voorgaande jaar tot 31 maart van het lopende jaar.

 

  1. HEEFT U RECHT OP EEN SYNDICALE PREMIE ?

Om te kunnen genieten van een syndicale premie, moet u aangesloten zijn bij een vakorganisatie.

U bent nog niet aangesloten bij een vakbond? Dan kan u klikken op onderstaande link om u aan te sluiten. U zal dan elk jaar een syndicale premie ontvangen.

https://www.accg.be/nl/lid-worden

 

  1. ANDERE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SYNDICALE PREMIE ?

Raadpleeg onze Facebookpagina om uw vragen te stellen:

https://www.facebook.com/ABVVbouw/