Syndicale premie

SYNDICALE PREMIE 2022

De syndicale premie 2022 wordt digitaliseerd. 

Referteperiode : van 1 april van het voorgaande jaar tot 31 maart van het lopende jaar.

Betaling : Wij kunnen betalen vanaf 20 juni
Bedrag : 0,6652 €/dag – max.
145 € netto per jaar

WAT IS EEN SYNDICALE PREMIE ?

Een syndicale premie is een sociaal voordeel dat jaarlijks toegekend kan worden aan de werknemers die aangesloten zijn bij een erkende vakbond ter compensatie van de bijdragen die zij betalen.

GELIJKGESTELDE DAGEN ?

De syndicale premie is gebaseerd op het aantal dagen dat u effectief gewerkt heeft of gelijkgesteld.

De gelijkgestelde dagen zijn dagen die beschouwd worden als effectief gepresteerde dagen:

de verschillende dagen die gelijkgesteld worden: ziekte en andere types arbeidsongeschiktheid of afwezigheden.

 

HEEFT U RECHT OP EEN SYNDICALE PREMIE ?

Om te kunnen genieten van een syndicale premie, moet u aangesloten zijn bij een vakorganisatie.

U bent nog niet aangesloten bij een vakbond? Dan kan u klikken op onderstaande link om u aan te sluiten. U zal dan elk jaar een syndicale premie ontvangen.

https://www.accg.be/nl/lid-worden

ANDERE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE SYNDICALE PREMIE ?

Raadpleeg onze Facebookpagina om uw vragen te stellen:

https://www.facebook.com/ABVVbouw/