Corona - Tijdelijke Werkloosheid

Inleiding

Tijdens deze crisisperiode kan de werkgever zijn arbeiders op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zetten indien de oorzaak van werkloosheid gelinkt is aan het coronavirus.
Indien er minder werk is, dan kan de werkgever zijn arbeiders op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zetten. Echter als het tekort aan werk veroorzaakt is door het coronavirus dan is het beter dat de werkgever kiest voor werkloosheid wegens overmacht.

De regering heeft de procedure voor de aanvraag van tijdelijke werkloosheid als volgt vereenvoudigd:

 1. Vanaf 1 maart tot en met 30 juni 2020 wordt het gebruik van de C 3.2 -controlekaart tijdelijk stopgezet (het is niet nodig om deze naar de ABVV op te sturen) ;
   
 2. Je kan een bijkomstige activiteit die je al uitoefende vóór je tijdelijk werkloos werd gesteld blijven uitoefenen; deze activiteit moet niet worden aangegeven. Opgelet : een terugvordering van de vergoeding op langere termijn is niet uitgesloten indien de inkomsten van een bijkomende activiteit boven een vastgelegd plafond ligt.
   
 3. Voor buitenlandse werknemers is het niet nodig om specifieke documenten voor te leggen (bijvoorbeeld een kopij van de identiteitskaart) ;

Te nemen stappen

Indien je werkgever kiest om tijdelijke werkloosheid in te voeren wegens overmacht of wegens economische redenen kan je nu alles afhandelen zonder naar het ABVV-kantoor te gaan, die zijn immers gesloten.

Voor arbeiders die aangesloten zijn bij de Brusselse afdeling of een afdeling van het Vlaams gewest geldt de procedure die hieronder beschreven wordt.
Voor arbeiders die aangesloten zijn bij een afdeling van het Waals gewest dient een andere procedure gevolgd worden. Klik
hier voor meer informatie.

Je aanvraag indienen op www.tijdelijkwerkloos.be en het ABVV brengt alles in orde.

Het opstarten van je dossier duurt 5 minuutjes en wij doen de rest. Het ABVV staat garant voor een snelle en correcte uitbetaling van je uitkering. Het enige wat je moet doen is naar onze speciale website www.tijdelijkwerkloos.be surfen en je aanvraag starten door de vragenlijst in te vullen.

Let op: het is niet nodig om een aanvraag in te dienen indien je immers voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 • in de laatste 3 jaar werkloosheidsuitkeringen gekregen hebt
 • je steeds bij dezelfde werkgever werkt
 • je hetzelfde aantal uren in onder contract werkt
 • je uitkeringen op hetzelfde rekeningnummer gestort mogen worden

dan moet je geen nieuw dossier C3.2-Corona indienen, maar kunnen we als vakbond zo uitbetalen. 

Twijfel je of je voldoet aan de voorwaarden? Dien dan voor de zekerheid toch een dossier in!

  Wie komt in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid?

  • Arbeiders en bedienden;
  • Uitzendkrachten voor de duur van hun interim contract, zolang het contract wordt verlengd (klik hier voor meer informatie).
  • Jongeren die een alternerende opleiding volgen

  Bedrag van de vergoeding

  1. Werkloosheidsuitkering wegens economische redenen of overmacht

  Van februari tot juni 2020 bedraagt het bedrag van de werkloosheidsuitekering 70% van het huidige brutoloon (op basis van het brutoloon voor een feestdag). Hiervoor ligt het plafond op € 2.754,76. Een bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt van het bedrag afgehouden.

  2. Aanvullende uitkeringen werkloosheid wegens overmacht

  Toeslag van € 5,63

  Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ontvang je van 13 maart tot en met 30 juni € 5,63 extra per dag, daar moet je wel nog de voorheffing van 26,75% van aftrekken.

  Let op: deze toeslag geldt wel niet voor arbeiders die tijdelijk werkloos zijn om economische of medische redenen.

  Voor lagere lonen wordt de minimumvergoeding verhoogd van € 51,62 / dag tot € 55,65/ dag, wat neerkomt op € 1 445,34 per maand.

  Let op: Tijdelijke werkloosheid moet steeds een volledige werkdag dekken. Het is dus niet mogelijk om een halve dag werken te combineren met een halve dag tijdelijke werkloosheid.

  Bouwvergoeding

  Naast de toeslag van € 5,63 / dag, ontvangen bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen arbeiders in de bouwsector een tweede werkloosheidsuitkering (de zogenaamde bouwvergoeding). Deze wordt uitbetaald door de vakbond. Deze vergoeding wordt enkel betaald aan arbeidersdie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Werkloos gesteld zijn door een werkgever uit de bouwsector ;
  2. Voldoen aan de voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering;
  3. Beschikken over een rechthebbende legitimatiekaart die geldig is voor het lopende jaar ;
  4. Het aantal kredietdagen van de kaart is nog niet opgebruikt.

  Het aantal dagen waarvoor je een toeslag kan krijgen is beperkt tot 60 dagen per dienstjaar (6-dagen week).

  Het bedrag van de bouwvergoeding hangt af van de beroepskwalificatie:

  Categorie

  Bruto bedrag

  (6 vergoedingen/week)

  Cat. I

  Ongeschoolde

  € 6,34

  Cat. I A

  1steongeschoolde

  € 6,66

  Cat. II

  Geoefende

  € 7,63

  Cat. II A

  1ste geoefende

  € 8,02

  Cat. III

  Geschoolde 1° graad

  € 10,08

  Cat. IV

  Geschoolde 2° graad

  € 10,85 €

  Indien je uitzendkracht of leerjongere bent, neem contact op met je afdeling voor meer informatie.

  3. Aanvullende uitkeringen werkloosheid wegens economische redenen

  Werknemer die over een rechthebbende legitimatiekaart beschikt voor de lopende periode

  Bij werkloosheid wegens economische redenen heb je recht op de bovengenoemde bouwvergoeding indien je aan de voorwaarden voldoet.

  Na deze periode van 60 dagen heb je recht op een vergoeding van € 2/dag (5 dagen weekregeling). Deze vergoeding wordt door de werkgever betaald.

  De andere arbeiders

  Als je niet over een rechthebbende legitimatiekaart beschikt, dan heb je recht op € 2/dag (6 dagen weekregeling). Deze vergoeding wordt dan door de vakbond betaald gedurende een periode van 60 dagen. Na deze periode van 60 dagen heb je nog steeds recht op € 2/ dag (5 dagen weekregeling) maar deze keer wordt deze door de werkgever betaald.

  Indien je uitzendkracht of leerjongere bent, neem contact op met je afdeling voor meer informatie.

   ABVV zet de strijd verder!

   Wij ijveren voor volgende maatregelen:

   • Werkloosheidsuitkeringen verhogen van 70%  naar 80% van het laatste loon
   • Uitzonderlijk ouderschapsverlof
   • Garanderen dat deze maatregelen voor iedereen gelden (inclusief uitzendkrachten) en dat zwangere vrouwen hun recht op postnataal niet verliezen.

   Blijf op de hoogte via sociale media of download de  ‘ABVV bouw’ app op de App Store (iOS) of via Google Play Store (Android).

   Meer informatie over werkloosheid in tijden van corona kan je downloaden door hier te klikken.