Pensioenpremie voor uitzendkrachten

Voor de arbeid(st)ers uit de bouwsector is er het sectoraal pensioenplan Construo Plan :

  • een storting per kwartaal op de individuele pensioenrekening van elke arbeider
  • dit bedrag is samengesteld uit een percentage van het loon, een aantal gelijkstellingen en eventueel een premie voor wie blijft werken
  • de uitbetaling is op het ogenblik van pensionering.

Dit pensioenplan geldt niet voor de uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in een bedrijf van de bouwsector. Zij hebben evenwel recht op een gelijkwaardig voordeel: een pensioenpremie :

  • dit bedrag is 0,16 % van het brutoloon vanaf 1 januari 2016
  • terug te vinden op de loonfiche.