Januari

Aanvullend pensioen arbeiders:

Financiering van het plan van aanvullend pensioen

Als bouwarbeider heb je een individuele pensioenrekening bij Pensio B.

Voor elk kwartaal stort Constructiv een bedrag op deze rekening: de dotatie. Je hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen voor je aanvullend pensioen.

Je ontvangt een dotatie voor alle periodes van effectieve of gelijkgestelde prestaties, het bedrag van deze dotatie is een percentage berekend op het verdiende brutoloon in dat kwartaal.

Het percentage hangt af van de anciënniteit (= aantal jaren dienst) in de bouwsector. Deze  anciënniteit wordt bepaald aan de hand van het aantal legitimatiekaarten waarover je beschikt (rechthebbende én niet rechthebbende). Hoe meer anciënniteit, hoe hoger de bijdrage op je individuele rekening.

Ben je benieuwd hoeveel er op je pensioenrekening staat? Weet je niet over hoeveel legitimatiekaarten je beschikt? Neem contact op met je delegee of afdeling  om het te bespreken!

Vanaf 01/01/2023 wordt de minimumbijdrage verhoogd tot 1,1%.

Hieronder vind je een tabel met het percentage van je brutoloon dat wordt gebruikt voor je aanvullend pensioen. Vergeet niet dat deze bijdrage geen persoonlijke tussenkomst bevat en je hier dus niets voor betaalt.

Aantal legitimatiekaarten

% Loon vóór 2023

%  Loon na 2023

0 – 4

0,25%

1,1%

5 – 9

0,45%

1,1%

10 – 14

1,10%

1,10%

15 – 19

1,35%

1,35%

20 – 24

1,65%

1,65%

25 – 29

2,20%

2,20%

30 +

2,65%

2,65%

Indexering van de lonen (bedienden)

Je loon hangt af van de functie die je uitvoert. Er bestaan vier onderverdelingen waarin 69 functies zijn opgenomen.

De sectorale barema’s zijn gebaseerd op beroepservaring (in bedrijven kunnen hogere lonen toegekend worden).

Je loon wordt elk jaar in januari geïndexeerd.

Indexering van de lonen (arbeiders) :

Je loon wordt elk kwartaal geïndexeerd. 
Om de lonen in de sector voor elk trimester te kennen klik hier.